TFS: Subscribing to Policy Overriden Events on Checkin

Има хубава статия по въпроса, но за съжаление при мен не работи. След малко ровене в Google, попаднах на друга статия, обясняваща, че може да има проблем с bissubscribe, който може да се реши с посочване на сървъра. Наистина проработи. След промяна на оригиналната команда взета от тук, работещата версия е:

bisSubscribe.exe /eventType CheckinEvent /address [email protected] /deliveryType EmailHtml /filter “PolicyOverrideComment <>”” /server MY-TFS-SERVER

Защо е нужно цялото това упражнение? Ами за да виждате кой нарушава check-in policy-то и след това да му викате 🙂