QR кодове в София

За момента съм видял само два (сигурно има много повече):

На тротоара на Славейков:

2010-05-29_16-09-11_997_Sofia_sm

Tелефона ми не успя да го разпознае. Имам някакво подозрение, че причината е в едното червено квадратче.

Във вестник “Анонс”:

2010-06-28_08-51-52_179_Sofia_sm

Този проработи, но пък отваря нормалният сайт. Нищо лошо, но голяма част от сайта не се вижда, защото използва Flash.