OWSTIMER.EXE и hosts

Опитвам се да преборя MOSS 2007 инсталация в стил farm (отделен web server, няколко сайта на порт 80, host header names) и забелязах нещо интересно – OWSTIMER.EXE на всяка минута проверява какво има в hosts файла. Ако това което е вътре е което очаква, нямаме грижи. Ако обаче не е, тогава трие файла и прави нов с нещата които смята, че са правилни. За да е още по-интересно, account-a с който го прави (Server farm account както е в документацията) може и да няма права. Съответно получаваме грешка в event log-a. За мен е загатка защо го правят по този начин и какво правя, ако аз също искам да си пиша нещо в hosts файла. Решение за момента не намирам. Мога да орежа правата на server farm account-a и да си запазя hosts файла. Тогава обаче event log-a се пълни с грешки. Мога и да раздам малко права, така че OWSTIMER.EXE да е щастлив. Тогава обаче hosts файла вече не е мой. Eто какво се случва при мой hosts и липса на права:

434  3:41:40 PM  OWSTIMER.EXE:1824  DELETE   C:WINDOWSsystem32driversetcHOSTS  SUCCESS
435  3:41:40 PM  OWSTIMER.EXE:1824  CLOSE  C:WINDOWSsystem32driversetcHOSTS  SUCCESS
436  3:41:40 PM  OWSTIMER.EXE:1824  CREATE  C:WINDOWSsystem32driversetcHOSTS  ACCESS DENIED  MY_DOMAINstksfauser

Трие си файла и ама въобще не се интересува дали след това може пак да го направи. А че изобщо не трябва да го трие е една друга тема.