Logitech: Elevate the power of Windows Vista… drama!

Радостта ми беше кратка. След инсталирането на драйверите клавиатурата и мишката не работят. В момента съм вързал някакви мизерни мишка и клавиатура. Като гледам лога във Vista, проблема е с receiver-a:

The Bluetooth solution has encountered a problem and may not function properly. Initialization failed (Reason:0).

The Bluetooth solution has encountered a problem and may not function properly. Mouse RFID command status:0xFFFFFFFE.

The Bluetooth solution has encountered a problem and may not function properly. Device Keyboard Virtual Cable error. Status:0xFFFFFFFE.

The Bluetooth solution has encountered a problem and may not function properly. Initialization failed (Reason:-2).

И така нататък. Безумие.