Disclaimer

Всичко написано в този блог отразява лично моето мнение по въпроса. Информацията тук може да бъде непълна, подвеждаща или грешна. Ако вие вземете решение защото сте прочели нещо в блога ми, това е лично ваше решение. Аз не съм отговорен за резултата (добър или лош).

This is a personal blog. The opinions expressed here represent my own and not those of my employer. I don’t recommend products, services or companies. If you make decision based on information seen in this blog, that is your own decision and I can not be held responsible.