denounce

denounce e впечатляващ RSS reader. Не защото прави ама много хитри неща. Точно обратното – простичък е и има най-основна функицоналност. Впечатляващ е, защото показва как дори и най-простичките приложения могат да изглеждат много добре с WPF. Показва и колко добре може да се свържат отделните приложения, когато използват общо API. В случая denounce използва RSS API и RSS-ите от IE 7.0.Т.е. няма нужда да правя импорт или да ги синхронизирам. А Omea например си има отделен списък с RSS-и, който няма нищо общо с този в IE или Outlook 2007. Ще използвам Omea и като пример за друго – ако я сравним с denounce, тя е удивително грозна и тромава.