CSS friendly ASP.NET 2.0 control adapters и Sharepoint 2007

Тази статия подробно и с картинки показва как да се направи. При мен обаче не проработи. Наложи се да променя още един файл – “compat.browser” в App_Browsers директорията на моя MOSS сайт. Добавих:

<browser refID=”Default”>
<controlAdapters>
<adapter controlType=”System.Web.UI.WebControls.Menu” adapterType=”VirtualAffairs.CssAdapters.MenuAdapter, VirtualAffairs.CssAdapters, version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bf3584ba6e99c8f9″/>
</controlAdapters>
</browser>

След това сайта гръмна. Изтрих всичко споменато в този постинг (последият отговор) и сега всичко работи. Вие естествено ще трябва да си промените “adapterType” частта.

<edit>

Статията в tamtam описва как менютата да се инсталират за цялата машина. Ако това решение ви идва малко по-глобално отколкото трябва, може да си редактирате само compat.browser в съответният MOSS сайт.

</edit>