Adobe и Vista

Интересно е как Adobe поддържат Vista – free updates за free и евтините продукти, а за всички останали (Photoshop, InDesign, Dreamweaver и т.н) хората трябва да си купят новите версии ако искат да ги използват под Vistа без проблеми.

Това изглежда е техният поглед по темата как да се грижат по-добре за клиентите им.

Интересно сега дали всички ще кажат “Microsoft ни прецакват с тая Vista” или ще кажат (по-правилното според мен) – “Adobe ни прецакват за пореден път”.

Детайлите (PDF)