OWSTIMER.EXE и hosts

Опитвам се да преборя MOSS 2007 инсталация в стил farm (отделен web server, няколко сайта на порт 80, host header names) и забелязах нещо интересно – OWSTIMER.EXE на всяка минута проверява какво има в hosts файла. Ако това което е вътре е което очаква, нямаме грижи. Ако обаче не е, тогава трие файла и прави нов с нещата които смята, че са правилни. За да е още по-интересно, account-a с който го прави (Server farm account както е в документацията) може и да няма права. Съответно получаваме грешка в event log-a. За мен е загатка защо го правят по този

Continue reading