Интерпретация

От жена ми, лично нейно творчество:

[10:55:57 AM] лежа и пъшкам 🙂
[10:56:10 AM] на една страна телефон, на друга – лаптоп 🙂
[10:56:29 AM] уста проклина липсата на wi-fi 😛

Объркала си е работата, ако питате мен Smile