Тъщата и батерията

Тъщата има лаптоп от около седмица. Всъщност, това е първият и допир до компютър изобщо. Та днес тъщата си загасила лаптопа и след това като опитала да го пусне, той не тръгнал. Лошо. Много лошо даже. След известно ровене из Google, намерих нещо по въпроса – може да е проблем със hibernate на Windows. Kакво правим? Махаме батерията за около час. Добре, ама как махаме батерията? След още малко ровене, намерих manual-a с картинки и въоръжен с информация, казах на жената да звънне. Тя звънна. Обясни какъв е плана. След това придоби малко объркан вид. Оказа се, че майка и вече е махнала батерията. Даже след това е включила обратно 🙂 Това не оправи проблема, но аз искренно се изненадах, как изобщо е успяла (тя не разбира английски все пак). Планирам тези дни да махна батерията на моето Vaio. Да се върна в играта един вид 🙂