Първи стъпки с Windows Live Messenger add-ins

Някои младежи и девойки имат лошият навик да ми пратят “Hi” в messenger и след това да стоят и да ме чакат да им кажа и аз “hi”. Както обикновенно, всяка болка си има билка – в този случай това е add-in за Windows Live Messneger. Функционалност за сега почти няма – просто следя за “Hi” и add-in-a казва “Hi” вместо мен. Сладкото е, че мога да си пиша такива add-ins в VS.NET 2005 на C#. Кода е по-долу, а целият проект е тук. За повече информация – Messenger Add-in SDK

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Xml;
using Microsoft.Messenger;
namespace WlmPlayground {
public class SayHi : IMessengerAddIn {
Microsoft.Messenger.MessengerClient wlmClient;
 public void Initialize (MessengerClient client) {
System.Diagnostics.Debug.Write("Initialize called", "WLM_Initialize");
wlmClient = client;
wlmClient.IncomingTextMessage += new EventHandler(this.IncomingMessage);
wlmClient.OutgoingTextMessage += new EventHandler(this.OutgoingMessage);
SetupAddInProperties();
}

public void IncomingMessage (object sender, IncomingTextMessageEventArgs args) {
		try {
			if (wlmClient.LocalUser.Status == UserStatus.Online) {
if ((args.TextMessage.ToUpper().StartsWith("HI"))) {
wlmClient.SendTextMessage("Hi", args.UserFrom);
}
}
if (wlmClient.LocalUser.Status == UserStatus.Busy) {
wlmClient.SendActionMessage("Autoresponse: I'm currently busy and may not be able to talk.", args.UserFrom);
}
}
catch (Exception ex) {
System.Diagnostics.Debug.Write(ex.ToString(), "WLM_IncomingTextMessage");
}
}
public void OutgoingMessage (object sender, OutgoingTextMessageEventArgs args) {
}
public void SetupAddInProperties () {
try {
wlmClient.AddInProperties.FriendlyName = "Say Hi!";
wlmClient.AddInProperties.PersonalStatusMessage = "Say Hi! enabled";
}
catch (Exception ex) {
System.Diagnostics.Debug.Write(ex.ToString(), "WLM_SetupAddInProperties");
}
}
}
}