Промоция?

Кротко си зяпам и една интересна “промоция” ми хвана окото (уголемих малко екрана за да се вижда по-ясно):

Promo

Цените са еднакви, нали така? Ако да, тогава къде точно се крие “промоцията”?