Закон за електронна търговия ?

Май наистина има такъв закон, или поне има проект. И там наистина има глава за спама:

Непоискани търговски съобщения

Чл. 6. (1) Доставчик на услуги, който изпраща търговски съобщения по електронната поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.

(2) Комисията за регулиране на съобщенията води регистър на лицата, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, по ред, определен с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.

(3) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра по ал.2.”

Това което ми е интересно е как тази комисия за регулиране на съобщенията ще организира регистъра. Подозирам, че ще трябва да ходя там и да пиша и подписвам бланки по въпроса.

Малко встрани от темата, но докато ровех за този закон попаднах на сайта на “Българска асоциация за електронна търговия”. Изглежда днес ще ми е ден за открития в Българският Интернет.