OWSTIMER.EXE и hosts

Опитвам се да преборя MOSS 2007 инсталация в стил farm (отделен web server, няколко сайта на порт 80, host header names) и забелязах нещо интересно – OWSTIMER.EXE на всяка минута проверява какво има в hosts файла. Ако това което е вътре е което очаква, нямаме грижи. Ако обаче не е, тогава трие файла и прави…